هارنس مسافت


کمی صبر کنید...

اسکای لایتر4

34,695,756 31,937,004.00 تومان

SKYLIGHTER 4 تکاملی از سری SKYLIGHTER با چندین تغییر است: سیستم بند جدید از تارهای فوق سبک 12 میلی متری استفاده می کند و هندسه آن برای ایجاد ثبات بیشتر به مهار تغییر یافته است.اسکای لایتر 4 به عنوان یک مهار بانوج با محافظ پشت فوم و فضای ذخیره سازی اضافی در پاسخ به خواسته های خلبانان برای آن طراحی شده است.


دسته‌بندی