کمکی مربع


کمی صبر کنید...

بک آپ QX220

77,868 34,406,532 تومان

سری BACKUP X: سبکی که در مواقع اضطراری مهم است. زمانی که به آن نیاز دارید قابل اعتماد است - زمانی که به آن نیاز ندارید نامشخص است.


بک آپ QX 150

77,868 25,373,844.00 تومان

سری BACKUP X: سبکی که در مواقع اضطراری مهم است. زمانی که به آن نیاز دارید قابل اعتماد است - زمانی که به آن نیاز ندارید نامشخص است.


بک آپ QX 130

77,868 22,848,696 تومان

سری BACKUP X: سبکی که در مواقع اضطراری مهم است. زمانی که به آن نیاز دارید قابل اعتماد است - زمانی که به آن نیاز ندارید نامشخص است.


کواترو

66,744 19,522,620 تومان

سیستم ذخیره بخشی ضروری از تجهیزات پرنده ما است و همه ما به گونه ای پرواز می کنیم که از آن استفاده نکنیم. با این حال، اگر مشکلی پیش بیاید، استقرار باید سریع باشد، سریع باز شود و با ثبات پایین بیاید و نرخ فرورفتگی بسیار پایین باشد. رزرو آسمان پاراگلایدر QUATRO از ابتدا در طول پنج سال گذشته توسعه یافته است تا تمام خواسته ها را برآورده کند. فقط داستان چگونگی تولد QUATRO را بخوانید.


بک آپ ایکس 100

77,868 20,101,068 تومان

سری BACKUP X: سبکی که در مواقع اضطراری مهم است. زمانی که به آن نیاز دارید قابل اعتماد است - زمانی که به آن نیاز ندارید نامشخص است.


بک آپ ایکس 115

77,868 20,412,540 تومان

سری BACKUP X: سبکی که در مواقع اضطراری مهم است. زمانی که به آن نیاز دارید قابل اعتماد است - زمانی که به آن نیاز ندارید نامشخص است.


کواترو لایت 160

ناموجود

ما دوست داریم وسایلمان سبک، کاربردی، قابل اعتماد و استثنایی باشند. فشار دادن مرزهای توسعه در جایی که چند سال پیش غیرممکن به نظر می رسید، و بهتر شدن در جایی که دیگران به محدودیت ها رسیده اند، انگیزه اصلی تیم توسعه ما است.


دسته‌بندی