ثبت نام اولین دوره مسابقه پاراموتور کشوری  • {{value}}
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس گواهینامه را انتخاب کنید.
جنسیت را انتخاب کنید.
عکس بیمه ی ورزشی را انتخاب کنید.
اسکان را انتخاب کنید.

هزینه اسکان به همراه صبحانه برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان می باشد

مهمان همراه را انتخاب کنید.
سایز تی شرت را انتخاب کنید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...