اتصالاتکمی صبر کنید...

مایلون5.0 (سه گوش)

1,200,000 1,000,000 تومان

مایلون های کوچکتر (قطر 5 میلی متر) با شکل سه گوش برای اتصال بند داینما یا رایزر خط داینما به حلقه های شانه هارنس استفاده می شود.


مایلون5.0 (بیضی)

1,200,000 1,100,000 تومان

کارابین های کوچکتر (قطر 5 میلی متر) با شکل بیضی برای اتصال رایزر مهار ساخته شده از خط داینما یا بند داینما با رایزر ذخیره SKY LITE استفاده می شود. (در صورت استفاده همانطور که توضیح داده شد، یک میلون مورد نیاز خواهد بود.)


مایلون6.0 (چهارگوش)

1,200,000 1,000,000 تومان

کارابین های کوچکتر (قطر 6 میلی متر) با شکل مستطیل به عنوان کارابین تعلیق اصلی برای هارنس SKYLIGHT 2 استفاده می شود


کارابینر اصلی 45mm

2,400,000 2,400,000 تومان

هارنس هایی که به صورت استاندارد با کارابین های 45 میلی متری ارائه می شوند، با این کارابین های Edelrid Alias مجهز خواهند شد.


کارابینر ccc تیتان

2,500,000 2,500,000 تومان

کارابین یک اتصال سبک و بسیار مطمئن با بار شکست 22 کیلو نیوتن ارائه می دهد. به خصوص برای مهارهای بدون کد رنگی، کارابین ها مکمل ایده آلی برای ادغام سیستم Color Code Connection هستند.


کارابینر اصلی 30mm

300,000 300,000 تومان ناموجود

چیزهای کوچک گاهی پنهان می شوند یا دیده نمی شوند، گاهی اوقات ما آنها را مهم به حساب نمی آوریم. اما اغلب آنها مهمتر از آن چیزی هستند که ما فکر می کنیم.