درباره ما

مجموعه ما از سال 1394 فعالیت خود را شروع کرده است.شرکت ماهور هم آوا از چند زیر مجموع تشکیل شده است. که در زیر لیست آنها آورده شده است.

فروشگاه تجهزات ورزشی oxair

عمده فروشی تجهیزات ورزشی ماهور 

باشگاه ورزشی ماهور پاسارگاد 



فعالیت ما در زمینه ورزشهای هوایی،ورزشهای همگانی ،والیبال،تولید و واردات کلیه تجهیزات ورزشی،پوشاک ورزشی می باشد.


این شرکت نماینده رسمی چند برند اروپایی در ایران می باشد که در ذیل لیستی از آنها ذکر می شود.


شرکت یوترن آلمان www.u-turn.de

ویتورازی ایتالیا  www.vittorazi.com

پولینی ایتالیا https://www.polini.com/en/

سی راید فرانسه https://www.syride.com/en/home

نیویوک اسپانیا https://niviuk.com/

اسکای تاک مجارستان https://www.sky.com/help/home/sky-talk

وودی ولی ایتالیا https://www.woodyvalley.com/en/